"Felnőttképzés felsőfokon"

Belső nyelvi vizsga

A 2011. évi CCIV. törvény – a nemzeti felsőoktatásról 107. § (2) bekezdése értelmében „a bizonyítvány megszerzéséhez előírt általános nyelvvizsga követelmény teljesítése alól mentesülnek azok a hallgatók, akik a sikeres záróvizsga napjától számított három éven belül nem mutatták be a felsőoktatási intézménynek az általános nyelvvizsgát igazoló okiratot és az oklevél, illetve a bizonyítvány megszerzéséhez előírt általános nyelvvizsga követelmény teljesítése helyett a felsőoktatási intézmény által szervezett külön nyelvi vizsgát tesznek”.

A Dunaújvárosi Főiskola e törvényi lehetőséggel élve belső nyelvi vizsgát vezet be.
A nyelvi vizsga szintje a KER B1 és B2 szintje (későbbiekben: helyettesítő nyelvvizsga 1), vagy a KER B2 és C1 szintje (későbbiekben: helyettesítő nyelvvizsga 2) között helyezkedik el az oklevél megszerzéséhez szükséges kimeneti követelménytől függően, tartalmát tekintve pedig illeszkedik az intézmény által korábban indított általános nyelvi kurzusok során elsajátított ismeretekhez, illetve kompetenciákhoz. A vizsga szóbeli és írásbeli részből áll.

2011. évi CCIV. törvény 107.§(2) bekezdése alapján a kedvezmény igénybevételének időbeli hatálya:

 

Záróvizsga éve 2003-2009 2010. 2011. 2012.

2013.június 30.-ig

Legkorábbi helyettesítő nyelvi vizsga 2012. szeptember
1-től

2013. február
1-től

vagy

2013. július
1-től

2014. február
1-től

vagy

2014. július
1-től

2015. február
1-től

vagy

2015. július
1-től

2016. február
1-től

vagy
2016. július
1-től

 
Helyettesítő nyelvi vizsga időpontjai a 2016/17/1 félévben:
Vizsgaidőpontok Meghirdetés kritériuma Vizsga napja Jelentkezési határidő
félévente szorgalmi időszak 1-3 hete - 2017.09.15. 2017.09.11.
szorgalmi időszak 13-15 hete - 2017.12.08.*

2017.12.04.

esetenként igény esetén(október-november, március-április) 20 fő minimális jelentkezés esetén    

 

*utolsó nyelvi vizsga a félévben

 

Vizsgára felkészítő tanfolyamok

A belső nyelvvizsgára felkészítő tanfolyamok célja a záróvizsgával rendelkező, de nyelvvizsgát nem szerzett hallgatók hozzásegítése a nyelvi követelmények teljesítéséhez.

A felkészítő kurzusok időtartama 60 óra. A kurzusra jelentkezés (hasonlóan egyéb nyelvtanfolyamokhoz) szintfelméréssel kezdődik.
A képzés díja 800,- Ft/óra, a kurzusok létszáma 7-10 fő.

Tanfolyamainkra jelentkezni a felnottkepzes@ecotechzrt.hu e-mail címen, vagy a 25/551-628/193-as telefonszámon lehet, illetve személyesen az M épület 1. emeletén található irodában.