"Felnőttképzés felsőfokon"

Felnőttképzés az egyetemen

Ma már az oktatás-képzés nem fejeződik be az iskolarendszerből való kilépéssel, az első szakképesítés megszerzésével. A technológia folyamatos fejlődése szükségessé teszi a folyamatos képzést, átképzést, szakmaváltást.

A munkaerőpiac változó igényeinek a munkavállalók csak az egész életen át tartó tanulási folyamatokkal tudnak megfelelni. Az Ecotech Nonprofit Zrt. a  a Dunaújvárosi Egyetem 100%-os tulajdonában lévő szervezete, felnőttképzési tevékenysége során ezen igényeket kívánja a lehető legmagasabb színvonalon kielégíteni. Jelenlegi és leendő hallgatóink képzéseink során élvezhetik a Dunaújvárosi Egyetem fejlett infrastruktúrájának előnyeit, modern tantermekben, laborokban, műhelyekben, és nem utolsó sorban az egyetem magasan képzett oktatóinak irányításával fejleszthetik tudásukat.

Az Ecotech Nonprofit Zrt. célja az egyéni karriertervekhez alkalmazkodó, rugalmas képzési kínálat kialakítása, amely igazodik a piaci igényekhez. Nagyon fontos számunkra, hogy átlátható képet mutassunk az elsajátítandó ismeretekről, a teljesítendő követelményekről, és az elsajátított ismeretek piaci értékéről.

Kiegészítő szolgáltatásaink

 

Az Előzetesen Megszerzett Tudás Felmérése És Beszámítása

A szolgáltatás célja: A felmérés segítségével képet kaphatunk azokról a képességekről, kompetenciákról, melyek segítségével a képzési programban leírtak megvalósulhatnak, illetve módosulhatnak.

A célcsoport tagjainak egyéni felmérése a mindig aktuális képzési program célkitűzéseinek figyelembe vételével az általános ismeretek, képességek felmérésére irányul. A felmérés kérdőív alkalmazásával történik. A kérdőíves felmérésen túlmenően a képzésre jelentkezőknek az Ecotech Zrt. ügyfélszolgálatán is van lehetősége jelezni az előzetes tudásszint felmérésének igényét. A külön eljárásban kért szolgáltatás módja az egyéni igény alapján kerül meghatározásra. A felmérés eredményeinek visszajelzése szóban és írásban egyaránt megtörténhet.

Az előzetesen megszerzett tudás beszámítása függ a képzés jellegétől, a képzést megvalósító oktató/tréner véleményezésétől. A beszámítás formáját a felmérést végző javaslata alapján a képzésért felelős vezető hagyja jóvá. Az előzetes tudásszint felmérése térítésmentesen igénybe vehető szolgáltatás. A külön eljárásban kért szolgáltatás díja az egyéni kérés alapján kerül meghatározásra, a szolgáltatást igénybevevő ügyféllel egyeztetve.

Az előzetes tudásszint felmérésének biztosítását igazoló dokumentumokat, feljegyzéseket a képzési folyamat dokumentumaira vonatkozó szabályok szerint megőrízzük és tároljuk. A szolgáltatás elvégzése bekerül a felnőttképzési szolgáltatások nyilvántartásába, amelynek elemei (dátum, név, szolgáltatás megnevezése, igénybevétel módja).

Képzési Szükségletek Felmérése És Képzési Tanácsadás

A képzési szükségletek feltárása, és a szükségletfeltáráshoz kapcsolódó képzési tanácsadás a képzéseink iránt érdeklődő, képzéseinkre jelentkező potenciális résztvevők számára biztosított díjmentes szolgáltatás.

A szolgáltatás célja: Annak felmérése, hogy a képzés iránt érdeklődő személyes képzési szándékai, célja és igényei egybeesnek-e az általunk biztosított képzések célrendszerével. Amennyiben képzési kínálatunk nem tartalmaz a jelentkező igényeinek megfelelő képzést vagy képzéseket, a tanácsadási tevékenység keretében támpontokat adunk a számára megfelelő képzések felkutatatásához.

A szolgáltatatás megvalósítását az előzetes tudásszint felmérését is célzó kérdőívvel végezzük el. A kérdőíves felmérésen túlmenően az Ecotech Zrt. ügyfélszolgálatán biztosítjuk a személyes tanácsadás lehetőségét, előre egyeztetett időpontban.

A képzési szükségletek felmérése és képzési tanácsadás térítésmentesen igénybe vehető szolgáltatás.

A képzési szükségletek felmérése és képzési tanácsadás biztosítását igazoló dokumentumokat, feljegyzéseket a képzési folyamat dokumentumaira vonatkozó szabályok szerint őrizzük és tároljuk. A szolgáltatás elvégzése bekerül a felnőttképzési szolgáltatások nyilvántartásába, amelynek elemei (dátum, név, szolgáltatás megnevezése, igénybevétel módja).